Orientačný cenník

Mini

od 50€ / mesačne

Počet položiek: do 20 mesačne
Učtovníctvo: jednoduché

Neplatca DPH.

Štandard

od 100€ / mesačne

Počet položiek: do 40 mesačne
Učtovníctvo: podvojné

Mzdy: 1 zamestnanec

Platca DPH.

Optimum

od 300€ / mesačne

Počet položiek: 50 mesačne
Učtovníctvo: podvojné

Mzdy: 3 - 10 zamestnancov

Platca DPH

Prémium

-Individuálne dohodnutá cena
-Neobmedzené poradenstvo


Cenník jednotlivých prác

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov,v knihe majetku alebo v daňovej evidencii) 0,80 €
min. 50 € / mesiac
Daňové priznanie fyzickej osoby vrátane účtovnej závierky 100 €
Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz 50 €
Súhrnný výkaz k DPH 15 €

Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka v denníku 0,80 €
min. 100 € / mesiac
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka (podľa veľkosti účtovnej jednotky)
  • mikroučtovná jednotka
  • malá účtovná jednotka
  • veľká účtovná jednotka

200 €
350 €
500 €
Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz 50 €
Súhrnný výkaz k DPH 30 €
Vypracovanie interných smerníc na podmienky 200 €

Mzdová agenda

Spracovanie mzdy zamestnanca 10 €
Evidencia zamestnanca, vyhotovenie pracovnoprávnych dokladov súvisiacich s pracovným pomerom 10 €
Prehľady a hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 10 €

Ekonomické poradenstvo

Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) 30 € / hod.

Ostatné služby

Administratívne práce 15 € / hod.
Kompletné založenie s.r.o. vrátane súdneho poplatku 400 €
Zápis zmeny s.r.o. do obchodného registra vrátane súdneho poplatku 150 €
Ohlásenie živnosti 30 €